Termovize

Provádím termovize staveb, ke zjištění tepelných úniků a tepelných mostů.

Termovizní fotky provádím jak z vnějšího prostoru, tak z vnitřního prostoru za jednotnou cenu.

Termovize pomáhá při určení kroků ke snížení energetické náročnosti stavby - například zateplení podkroví apod.

 

Jsem schopen zjistit i malé rozdíly teplot jak na vnitřních, tak na vnějších konstrukcích

s rozlišením - citlivostí menší než 0,1 °C. 

 

Při provádění termovizního měření stavby jsem schopen zjistit úniky z konstrukce, jak z vnitřního, tak z vnějšího protoru stavby.

 

 Foto položené rolované vaty v půdním prostoru - jsou vidět tepelné úniky ve spojích.

 

Cena za termovizní měření úniků tepla:

1 ) termovizní měření staveb ... 10 - 20 fotek                           ...      1 000,- Kč

2 ) termovizní měření staveb ... 20 - 30 fotek                           ...      1 500,- Kč

3 ) termovizní měření staveb ... 30 - 40 fotek                           ...      2 500,- Kč

4 ) termovizní měření staveb ....40 - 50 fotek                           ...      3 500,- Kč

5 ) termovizní měření staveb ... 50 - 60 fotek                           ...      5 000,- Kč

 

Termovizní měření bytových domů nebo staveb většího rozsahu, 

případně měření pro firmy se řeší individuálně.

 

Doprava: 12,50 Kč za ujetý km, minimálně: 500,- Kč