Ceník platný od 2.7. 2018 

Knauf Supafil Loft: 1250 Kč / m3 - SLEVA

( původní cena cena od roku 2016: 1550 Kč / m3 )

Minerální izolace:

1 ) Knauf Supafil Loft 045

 Lambda = 0,045 W*m-1*K-1

 - nejjemnější, nehořlavá a nenasákavá izolace z čistého skla bez chemických přísad - nyní sleva 20%:   

Cena 1250,- Kč / m3 při hustotě 12 kg / m3 

- minerální izolace ( vaty ) Knauf SUPAFIL - foukání volně na plochu 20 cm .......................... 250,- Kč / m2

 

2 ) Knauf Thermo

Lambda = 0,041 W*m-1*K-1
 
- minerální skelná  izolace s velmi dobrými tepelnými vlastnostmi
 

Cena 1490,- Kč / m3 při hustotě 12 kg / m3 ( sleva 10% )

- foukání volně na plochu při 20cm .......................................................................................... 298,- Kč / m2

 

3 ) Minerální izolace Isover Gullul: 

Lambda = 0,042 W*m-1*K-1
 
- minerální čedičová izolace s velmi dobrými izolačními vlastnostmi
 
Cena: 1240,- Kč / m3 při 12 kg / m3 ( zaváděcí 15 % sleva ) 
 
- foukání volně na plochu při 20 cm .......................................................................................... 248,- Kč / m2
 
 
Celuloza: 
 

Celuloza

Cena: 1000,- Kč / m3 při hustotě 21,3 kg / m3 - volně na plochu

- celuloza - foukání volně na plochu 20 cm ............................................................................... 200,- Kč / m2

 

 

U vyfoukávání dutin volně bez natlakování dochází k mírnému zhutnění materiálu vlivem foukání 

přímo do již nafoukaného materiálu .. ( koef. 1,15 u těžších - 1,3 u Knauf Supafil loft ),

tedy cca 115 - 130% původního objemu. 

 

TLAKOVÁNÍ DUTIN:

 

Dutiny doporučujeme natlakovat na maximum - výrazně se zlepšují izolační vlastnosti, 

izolace dále již téměř nesesedá.

 

Vodorovné dutiny jsme schopni natlakovat na cca 170 - 200% původního objemu

 ( tedy o 70 - 100% více materiálu ), dle užitého materiálu.

Šikmé dutiny je lépe natlakovat kvůli zamezení sesednutí nejméně na 200 %. 

U svislých dutin je zhutnění a spotřeba materiálu odvislá od výšky dutiny ........ od 200 % a více ( i 500% )

     - vysoké zhutnění je zvláště u vysokých dutin a širokých dutin

 

Zhutnění - natlakování výrazně zlepšuje izolační vlastnosti a dále již nesesedá.

U vstupních otvorů do dutin  můžeme natlakovat až 300 - 500% - kvúli snadno odcházejícího vzduchu.

 

Doporučujeme minerální vlnu: skelné vlákno Knauf Supafil Loft 045:

Webové stránky Knauf: www.knaufinsulation.cz/skelna-vata/supafil_loft_045

 

Provozní náklady ( připočítávají se jednorázově k celkové ceně za vyhotovení foukané izolace ):

+ manipulace ....................................................................................................................................... 1 000,- Kč

+ doprava ........................................ ( + 250,- Kč naložení )  ............................. 12,50 Kč / Km jízdy tam a zpět

+ případné nachystání otvorů a zapravení povrchu po nafoukání

 

Příklad 1: Celulóza 12 m3 ( 1000,- Kč / m3 ):

A ) Kompletní zateplení 60 m2 půdy s výškou izolace 20 cm .. 12 m3 ..při volném foukání na plochu:

Nafoukání celulózové izolace 60 m2 na plochu o výšce 20 cm: ..12 m3  .. 1000,- Kč / m3  ................  12 000,- Kč

Manipulace: ..........................................................................................................................................   1 000,- Kč

Doprava 60 Km  ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč )............................... ..............................   1 000,- Kč

Spotřeba: 36 balení po 8 kg

Celkem vč. materiálu a dopravy: ....................................................................................................... 14 000,- Kč

 

B ) Natlakování dutin 60 m2 celulozovou izolací 20 cm o 100 % více materiálu - Doporučujeme!!!:

Natlakování dutiny na  180% původního objemu............................................................................... 21 600,- Kč

Manipulace: ...........................................................................................................................................  1 000,- Kč

Doprava 60 km  ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč ) ...........................................................   1000,- Kč

Spotřeba balení 64,8 Ks po 8 kg

Celkem vč. materiálu a dopravy: ......................................................................................................   23 600,- Kč

 

 

Příklad 2: Knauf Supafil Loft 045  12 m3 ( 1250,- Kč / m3 ) - Doporučujeme:

A) Kompletní zateplení 60 m2 půdy minerální izolací knauf Supafil Loft s výškou 20 cm - volně na plochu:

Nafoukání minerální izolace  60 m2 na plochu o výšce 20 cm .. 12 m3: ........................................... 15 000,- Kč

Manipulace ........................................................................................................................................ 1 000,- Kč

Doprava 60 km ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč) ............................................................. 1 000,- Kč

Cena dle spotřeby balení: 8,67 balení po 16,6 Kg ( 1729,17 Kč / balení )

Celkem vč. materiálu a dopravy: .................................................................................................. 17 000,- Kč

 

 

B ) Natlakování dutiny 60 m2 na 20 cm, +100% (i více) - nejlepší izolační vlastnosti - DOPORUČUJEME !!!:

Nafoukání 12 m 3 x 2 = 24 m3 .........................................................................................................  30 000,- Kč

Manipulace:: .....................................................................................................................................    1 000,- Kč

Doprava 60Km ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč ) ............................................................  1 000,- Kč

Spotřeba 17,35 balení po 16,6 Kg ( 1729,17 Kč / balení )

Celkem: ...........................................................................................................................................  32 000,- Kč

Natlakováním se výrazně zlepší izolační vlastnosti izolace, Lambda = 0,037 W*m2/K ( již nesesedá) 

 

Výpočty u dalších našich dodávaných materiálů jsou stejné 

 

 

Spotřeba materiálu může být o něco vyšší, u svislých dutin a šikmin je vyšší spotřeba materiálu vždy.

 

V ceně není zahrnuto vytvoření otvorů pro nafoukání izolace - otvory je možné připravit si svépomocí 

nebo je můžeme vytvořit před aplikací.

 

Cena podle objemu 1m3 při foukání navolno: 

celulóza: cca 21,3 Kg / m3 .. cca 2,7 pytle = 1 m3 ( 1 pytel je 8 kg = 0,37 m3 )   .............. 1 000,- Kč / m3

minerální vlákno Knauf Supafil: cca 12 kg = 1 m3 ( 1 pytel je 16,6 kg = 1,383.. m3 ) ...... 1 250,- Kč / m3

minerální vlákno Isover Gulull 4201:

 

Výpočet celkové ceny se provádí dle spotřebovaného množství:

celulóza: 1 pytel = 0,33 m3 ....cena za jeden 8 kg pytel nafoukané izolace: ............................  333,3 Kč

minerální vlákno Knauf Supafil: 1 pytel = 1,38333 m3 .... 16,6 Kg balení: ...............................1 729,17 Kč

 

Cena pochozí OSB podlahy 15 mm - pero, drážka, vč. zhotovení roštu ........................  od 750,- Kč / m2

Cena za spotřebované balení je stejná i pro volné foukání na plochu. 

_____________________________________________________________________________________

 

Zapůjčujeme foukací stroje na provedení foukané izolace svépomocí:

Cena zapůjčení foukacího stroje - 4 turbíny: 4000,- Kč ( 4 x 1,5 KW příkon )

Cena za prodej 1 balení Knauf Supafil loft: 1200,- Kč / 16,6 kg balení tj...  1,383 m3 při volném foukání

na plochu při výšce izolace do 20 cm - hmotnost je 12 kg / m3, při vyšší výšce se hmotnost a spotřeba zvyšuje.

Např. při 40 cm je to cca +20% při foukání navolno, tedy cca, 14,4 kg / m3

Při foukání do dutiny je buď spotřeba + cca 20-30% při volném vyplnění dutiny nebo + cca 100% při natlakování

Vratná záloha na 4 turbíny vč. hadic: 30 000,- Kč - vratná v den předání zpět ( stroje nesmí být poškozeny - oděrky nevadí )

Při naší dopravě strojů na místo: 12,50 Kč / km tam a zpět( minimálně 500,- Kč ) + 500,- Kč manipulace

Při naší dopravě foukaného materiálu na místo: + 35,- Kč / balení .. manipulace

Úspora při vyfoukání dutin RD 100m2 svépomocí, s výškou dutiny 20 cm, tj 20 m3 ..  s natlakováním 40 m3

.. 40 : 1,383 = cca 29 balení Knauf Supafil loft * 500 Kč úspora na balení = 14 500Kč 

- 4000,- Kč pronájem fukarů =  úspora: 12 346,- Kč

Rozpis celkové ceny - foukání svépomocí - porovnání:

1 ) Cena za vyfoukání 29 balení svépomocí: 34 800,- Kč + 4000,- Kč zápůjčka strojů ( + doprava )

2 ) Naše cena za vyfoukání 29 balení: 50 146,- Kč + 1000,- Kč manipulace + doprava 12,50 Kč / km tam a zpět

Úspora: 12 346,- Kč

Délka realizace: cca 5 - 6 hodin 

( Zbylý materiál odúčtujeme )

_______________________________________________________________________________________

Upozornění:

Při volném foukání na plochu dochází k mírnému stlačení vlastní vahou materiálu již při foukání, 

což se výrazněji projevuje při foukání nad 20 cm. Např. při výšce izolace 40 cm dochází k sesednutí o cca 10 - 20 %,

u vyšších vrstev je nutno počítat s větším stlačením ( sesednutím při instalaci - dále již téměř nesesedá ).

Při volném foukání ve stísněných prostorech nebo kde je nutno foukat přímo do nafoukaného materiálu,

je stlačení izolace a tedy i spotřeba ještě o něco vyšší .........  cca + 20 - 30% i více.

Po vyfoukání plochy již materiál dále nesesedá, míra sesednutí je S<1%

Při volném foukání na plochu na určitou výšku se nafouká většinou 

o něco více - zpravidla v průměru + 3 až 5 cm.

U tlakování může být cena vyšší vzhledem k náročnosti tlakování.

 

 

Vzoreček pro výpočet tepelného odporu:                                             výška izolace 

                                                               R ( tepelný odpor ) = __________________________

                                                                                                 Lambda ( uváděná výrobci )

Knauf Supafil loft 045 - příklad:

40 cm volně nafoukané izolace Knauf Supafil Loft 045 ( 14,4 kg / m3 = Lambda 0,041 W/m *K ) 

má stejný tepelný odpor ( R ), jako 36 cm izolace ( minerální izolace ) s Lambdou 0,037 W/m*K

Lambda je po aplikaci materiálu Knauf Supafil Loft 045  při 40 cm lepší, protože dochází k jeho 
zhutnění sesednutím při aplikaci a dále se většinou fouká o cca 5 cm více materiálu. Sesednutí při 40cm 
může být okolo 20%. Hustota materiálu je tedy v průměru okolo 14,4 kg / m3 při 40cm volně nafoukané izolace. 
Při volném foukání na 40 cm se materiál aplikuje na výšku cca 45 cm je výsledná Lambda =  0,042 W/m*K
 
Tepelný odpor R = 10,7 m2*K/W  při 45 cm volně nafoukné izolace Knauf Supafil Loft 045 
 
- což je již dostatečná vrstva zateplení nejen pro nízkoenergetický, ale i pasívní dům
 
Při natlakování dutiny o 100% navíc materiálu je výsledná Lambda = 0,037 W/m*K 
Knauf Supafil Loft doporučujeme, jelikož má nejlepší tepelné vlastnosti na 1 kg hmotnosti,
dále je nenasákavý, lehký a bez chemických přísad. 
Proto Knauf Supafil Loft doporučujeme namísto celulozové izolace a čedičových izolací.
Je to ideální izolace na sádrokartonové podhledy vzhledem ke své nízké hmotnosti ( 12 kg / m3 ).
 
Technické vlastnosti všech námi foukaných materiálů jsou uvedeny v odkazech na úvodní webové stránce.

 

Přibližnou cenovou nabídku Vám vyhotovíme zdarma i po telefonu - zaměřit můžete sami - stačí přibližně.

Případné zaměření, konzultace na místě, vytvoření sondy .. cca 250 - 500,- Kč + doprava 12,50 Kč / km tam a zpět

( minimální cena za dopravu je 250,- Kč ). 

 

Platba za provedení vyhotovení: Po provedení  foukané izolace v hotovosti.

Vyúčtování provádíme na místě. V případě že chybí hotovost, je možné doplacení částky převodem,

výjímečně lze po dohodě provést celou úhradu převodem.

U větších objemů požadujeme zálohu předem.

Nejsme plátci DPH.

 

www.knaufinsulation.cz/foukana-izolace

 

Volejte mobil O2: 723 200 144

 

Foukaná izolace Olomouc, Přerov, Šumperk, Brno, Ostrava, Vyškov, Zlín, Uherské Hradiště, Pardubice, Hradec Krfálové, Opava, Frýdek Místek, Hranice na Moravě, Prostějov, Šternberk, Zábřeh na Moravě, Jeseník, Bruntál, Moravský Beroun, Krnov, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín

Kontaktujte nás