Ceník platný od 2.7. 2018, Knauf Supafil Loft: SLEVA z 1550 Kč / m3 - cena z roku 2016, nyní: 1250 Kč/m3

Od 2.7.2018 dohází k navýšení ceny foukané izolace Knauf Supafil Loft z přechodně snížené ceny: 1100,- Kč na 1250,- Kč / m3 vzhledem navýšení cen výrobce, jelikož materiál z vlastních zásob máme vyprodaný, bude se nová cena vztahovat i na již objednané zakázky.
 

1 ) Celuloza:

Zateplení půdy - cena na přesný objem - CELULÓZA - 1000,- Kč / m3, hustota 24 kg / m3

- celuloza - foukání navolno 20 cm ............................................................................................... 200,- Kč / m2

 

2 ) Minerální izolace: Knauf Supafil Loft 045 - nejjemnější, nehořlavá a nenasákavá

                             izolace z čistého skla bez chemických přísad - nyní sleva 20%: 

Zateplení půdy - cena na přesný objem - Knauf Supafil Loft 045 - nejjemnější skelné vlákno: 1 250,- Kč / m3 -

při hustotě 12 kg / m3 - do 20 cm při foukání navolno, při vyšších výškách je hustota větší:

- minerální izolace ( vaty ) Knauf SUPAFIL - foukání navolno 20 cm ............................................. 250,- Kč / m2

 

3 ) Minerální izolace Isover Gullul: - připravujeme

Předpokládaná cena: 1240,- Kč / m3
 
- foukání navolno na plochu při 20 cm .......................................................................................... 240,- Kč / m2
 

 

Při foukání navolno nad 20 cm již dochází k mírnému sesednutí při instalaci ( např. při 40cm .. + cca 20% ).

 

U vyfoukávání dutin volně bez natlakování dochází k mírnému zhutnění materiálu vlivem foukání 

přímo do již nafoukaného materiálu .. ( koef. 1,2 - 1,3 ) .., tedy cca 120 - 130% původního objemu. 

 

TLAKOVÁNÍ DUTIN:

 

Dutiny doporučujeme natlakovat na maximum - výrazně se zlepšují izolační vlastnosti.

 

Vodorovné dutiny jsme schopni natlakovat na cca 200% původního objemu ( tedy o 100% více materiálu )

Šikmé dutiny je lépe natlakovat kvůli zamezení sesednutí nejméně na 200 %. 

U svislých dutin je zhutnění a spotřeba materiálu odvislá od výšky dutiny ........ od 200 % a více ( i 500% )

     - vysoké zhutnění je zvláště u vysokých dutin a širokých dutin

 

Zhutnění - natlakování výrazně zlepšuje izolační vlastnosti viz tabulka hustoty a Lambdy ( a dále nesesedá )

U vstupních otvorů do dutin  můžeme natlakovat až 300 - 500% - kvúli snadno odcházejícího vzduchu.

 

Doporučujeme minerální vlnu: skelné vlákno Knauf Supafil Loft 045:

Webové stránky Knauf: www.knaufinsulation.cz/skelna-vata/supafil_loft_045

 

Provozní náklady ( připočítávají se jednorázově k celkové ceně za vyhotovení foukané izolace ):

+ manipulace ....................................................................................................................................... 1 000,- Kč

+ doprava ........................................ ( + 250,- Kč naložení )  ............................. 12,50 Kč / Km jízdy tam a zpět

+ případné nachystání otvorů a zapravení povrchu po nafoukání

 

Příklad 1: Celulóza 12 m3 ( 1000,- Kč / m3 ):

A ) Kompletní zateplení 60 m2 půdy s výškou izolace 20 cm .. 12 m3 ..při volném foukání na plochu:

Nafoukání celulózové izolace 60 m2 na plochu o výšce 20 cm: ..12 m3  .. 1000,- Kč / m3  ................  12 000,- Kč

 

Výpočet:

Manipulace: ..........................................................................................................................................   1 000,- Kč

Doprava 60 Km  ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč )............................... ..............................   1 000,- Kč

Spotřeba: 35,64 balení po 8 kg, cena za 1 balení 370,37 Kč ........................................................... 12 000,- Kč

Celkem vč. materiálu a dopravy: ....................................................................................................... 14 000,- Kč

 

B ) Natlakování dutin 60 m2 celulozovou izolací 20 cm o 100 % více materiálu - Doporučujeme!!!:

Spotřeba balení 64,8 Ks (64,8 Ks x 370,37  Kč ) ............................................................................... 24 000,- Kč

Manipulace: ...........................................................................................................................................  1 000,- Kč

Doprava 60 km  ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč ) ...........................................................   1000,- Kč

Celkem vč. materiálu a dopravy: ......................................................................................................   26 000,- Kč

 

 

Příklad 2: Knauf Supafil Loft 045  12 m3 ( 1100,- Kč / m3 ) - Doporučujeme:

A) Kompletní zateplení 60 m2 půdy minerální izolací knauf Supafil Loft s výškou 20 cm - volně na plochu:

Nafoukání minerální izolace  60 m2 na plochu o výšce 20 cm .. 12 m3: ........................................... 15 000,- Kč

 

Výpočet:

Manipulace ........................................................................................................................................ 1 000,- Kč

Doprava 60 km ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč) ............................................................. 1 000,- Kč

Cena dle spotřeby balení: 8,67 balení po 16,6 Kg ( 1729,17 Kč / balení ) ..................................15 000,- Kč

Celkem vč. materiálu a dopravy: .................................................................................................. 17 000,- Kč

 

 

B ) Natlakování dutiny 60 m2 na 20 cm, +100% (i více) větší spotřeba materiálu - DOPORUČUJEME !!!:

12 m 3 x 2 = 24 m3 .. spotřeba 17,35 balení po 16,6 Kg ( 1729,17 Kč / balení )..............................  30 000,- Kč

Manipulace:: .....................................................................................................................................    1 000,- Kč

Doprava 60Km ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč ) ............................................................  1 000,- Kč

Celkem: ...........................................................................................................................................  32 000,- Kč

Natlakováním se výrazně zlepší izolační vlastnosti izolace, Lambda = 0,037 W*m2/K (již téměř nesesedá)

 

Spotřeba materiálu může být o něco vyšší, u svislých dutin a šikmin je vyšší spotřeba materiálu vždy.

 

V ceně není zahrnuto vytvoření otvorů pro nafoukání izolace - otvory je možné připravit si svépomocí 

nebo je můžeme vytvořit před aplikací.

 

Cena podle objemu 1m3 při foukání navolno: 

celulóza: cca 21,6 Kg / m3 .. cca 2,7 pytle = 1 m3 ( 1 pytel je 8 kg = 0,37 m3 )   .............. 1 000,- Kč / m3

minerální vlákno Knauf Supafil: cca 12 kg = 1 m3 ( 1 pytel je 16,6 kg = 1,383.. m3 ) ...... 1 250,- Kč / m3

 

Výpočet celkové ceny se provádí dle spotřebovaného množství:

celulóza: 1 pytel = 0,37 m3 ....cena za jeden 8 kg pytel nafoukané izolace: ............................   370,37 Kč

minerální vlákno Knauf Supafil: 1 pytel = 1,38333 m3 .... 16,6 Kg balení: ...............................1 729,17 Kč

 

Cena pochozí OSB podlahy 15 mm - pero, drážka, vč. zhotovení roštu ........................  od 750,- Kč / m2

Cena za spotřebované balení je stejná i pro volné foukání na plochu. 

_____________________________________________________________________________________

Foukací stroje zapůjčujeme na provedení foukané izolace svépomocí:

Cena zapůjčení foukacího stroje - 4 turbíny: 4000,- Kč ( 4 x 1,5 KW příkon )

Cena za 1 balení Knauf Supafil loft: 1200,- Kč / 16,6 kg balení tj...  1,383 m3 při volném foukání

na plochu při výšce izolace do 20 cm - hmotnost je 12 kg / m3, při vyšší výšce se hmotnost a spotřeba zvyšuje.

Např. při 40 cm je to cca +20% při foukání navolno, tedy cca, 14,4 kg / m3

Při foukání do dutiny je buď spotřeba + cca 20-30% při volném vyplnění dutiny nebo + cca 100% při natlakování

Vratná záloha na 4 turbíny vč. hadic: 30 000,- Kč - vratná v den předání zpět ( stroje nesmí být poškozeny - oděrky nevadí )

Při naší dopravě strojů na místo: 12,50 Kč / km tam a zpět( minimálně 500,- Kč ) + 500,- Kč manipulace

Při naší dopravě foukaného materiálu na místo: + 35,- Kč / balení .. manipulace

Úspora při vyfoukání dutin RD 100m2 svépomocí, s výškou dutiny 20 cm, tj 20 m3 ..  s natlakováním 40 m3

.. 40 : 1,383 = cca 29 balení Knauf Supafil loft * 500 Kč úspora na balení = 14 500Kč 

- 4000,- Kč pronájem fukarů =  úspora: 12 346,- Kč

Rozpis celkové ceny - foukání svépomocí - porovnání:

1 ) Cena za vyfoukání 29 balení svépomocí: 34 800,- Kč + 4000,- Kč zápůjčka strojů ( + doprava )

2 ) Naše cena za vyfoukání 29 balení: 50 146,- Kč + 1000,- Kč manipulace + doprava 12,50 Kč / km tam a zpět

Úspora: 12 346,- Kč

Délka realizace: cca 5 - 6 hodin 

( Zbylý materiál odúčtujeme )

_______________________________________________________________________________________

Upozornění:

Při volném foukání na plochu dochází k mírnému stlačení vlastní vahou materiálu již při foukání, 

což se výrazněji projevuje při foukání nad 20 cm. Např. při výšce izolace 40 cm dochází k sesednutí o cca 20 %,

u vyšších vrstev je nutno ovšem počítat s ještě větším stlačením ( sesednutím při instalaci - dále již téměř nesesedá ).

Při volném foukání ve stísněných prostorech nebo kde je nutno foukat přímo do nafoukaného materiálu,

je stlačení izolace a tedy i spotřeba ještě o něco vyšší .........  cca + 30% i více.

Po vyfoukání plochy již materiál dále nesesedá, míra sesednutí je S<1%

Při volném foukání na plochu na určitou výšku se nafouká většinou 

o něco více - zpravidla v průměru + 3 až 5 cm.

U tlakování může být cena vyšší vzhledem k náročnosti tlakování.

 

 

Vzoreček pro výpočet tepelného odporu:                                             výška izolace 

                                                               R ( tepelný odpor ) = __________________________

                                                                                                 Lambda ( uváděná výrobci )

Knauf Supafil loft 045 - příklad:

40 cm volně nafoukané izolace Knauf Supafil Loft 045 ( 14,4 kg / m3 = Lambda 0,041 W/m *K ) 

má stejný tepelný odpor ( R ), jako 36 cm izolace ( minerální izolace ) s Lambdou 0,037 W/m*K

Lambda je po aplikaci materiálu Knauf Supafil Loft 045  při 40 cm lepší, protože dochází k jeho 
zhutnění sesednutím při aplikaci a dále se většinou fouká o cca 5 cm více materiálu. Sesednutí při 40cm 
může být okolo 20%. Hustota materiálu je tedy v průměru okolo 14,4 kg / m3 při 40cm volně nafoukané izolace. 
Při volném foukání na 40 cm se materiál aplikuje na výšku cca 45 cm je výsledná Lambda =  0,041 W/m*K
 
Tepelný odpor R = 11 m2*K/W  při 45 cm volně nafoukné izolace Knauf Supafil Loft 045 
 
- což je již dostatečná vrstva zateplení pro nízkoenergetický a pasívní dům
 
Při natlakování dutiny o 100% navíc materiálu je výsledná Lambda = 0,037 W/m*K 
Knauf Supafil Loft doporučujeme, jelikož má nejlepší tepelné vlastnosti na 1 kg hmotnosti,
dále je nenasákavý, lehký a bez chemických přísad. 
Proto Knauf Supafil Loft doporučujeme namísto celulozové izolace a čedičových izolací.
Je to ideální izolace na sádrokartonové podhledy vzhledem ke své nízké hmotnosti ( 12 kg / m3 ).

 

Přibližnou cenovou nabídku Vám vyhotovíme zdarma i po telefonu.

 

Platba za provedení vyhotovení: Po provedení  foukané izolace v hotovosti.

Vyúčtování provádíme na místě. V případě že chybí hotovost, je možné doplacení částky převodem,

výjímečně lze po dohodě provést celou úhradu převodem.

U větších objemů požadujeme zálohu předem.

Nejsme plátci DPH.

 

www.knaufinsulation.cz/foukana-izolace

 

Volejte mobil O2: 723 200 144

 

Foukaná izolace Olomouc, Přerov, Šumperk, Brno, Ostrava, Vyškov, Zlín, Uherské Hradiště, Pardubice, Hradec Krfálové, Opava, Frýdek Místek, Hranice na Moravě, Prostějov, Šternberk, Zábřeh na Moravě, Jeseník, Bruntál, Moravský Beroun, Krnov, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín

Kontaktujte nás