Ceník platný od 1.10. 2018 

Minerální izolace:

1 )  Minerální izolace Isover Gullul - Insulfit: 

 
- minerální čedičová izolace hydrofobizovaná s velmi dobrými izolačními vlastnostmi
 
 Lambda = 0,036 - 0,046 W*m-1*K-1
 
Cena: 1240,- Kč / m3 při 12 kg / m3 ( zaváděcí 15 % sleva ) 
 
- foukání volně na plochu při 20 cm .......................................................................................... 248,- Kč / m2
 

 

2 ) Knauf Thermo

 
- minerální skelná izolace hydrofobizovaná s velmi dobrými tepelnými vlastnostmi
 
Lambda = 0,035 - 0,046 W*m-1*K-1 
 

Cena 1490,- Kč / m3 při hustotě 12 kg / m3 ( sleva 10% )

- foukání volně na plochu při 20cm .......................................................................................... 298,- Kč / m2

 

3 ) Knauf Supafil Loft 045

 - nejjemnější, nehořlavá a nenasákavá izolace z čistého skla bez chemických přísad - nyní sleva 20%:

   Lambda = 0,0034 - 0,045 W*m-1*K-1

Cena 1250,- Kč / m3 při hustotě 12 kg / m3 

- minerální izolace ( vaty ) Knauf SUPAFIL - foukání volně na plochu 20 cm .......................... 250,- Kč / m2

 
 
Celuloza: 
 

Cena: 1000,- Kč / m3 při hustotě 21,3 kg / m3 - volně na plochu

- celuloza - cena foukání volně na plochu 20 cm ..................................................................... 200,- Kč / m2

 

 

U vyfoukávání dutin volně bez natlakování dochází k mírnému zhutnění materiálu vlivem foukání 

přímo do již nafoukaného materiálu .. ( koef. 1,15 u těžších - 1,3 u Knauf Supafil loft ),

tedy cca 115 - 130% původního objemu. 

 

TLAKOVÁNÍ DUTIN:

 

Dutiny doporučujeme natlakovat na maximum - výrazně se zlepšují izolační vlastnosti, 

izolace dále již téměř nesesedá.

 

Vodorovné dutiny jsme schopni natlakovat na cca 180 - 200% původního objemu

 ( tedy o 80 - 100% více materiálu ) - dle užitého materiálu.

Šikmé dutiny je lépe natlakovat kvůli zamezení sesednutí nejméně na 200 %. 

U svislých dutin je zhutnění a spotřeba materiálu odvislá od výšky dutiny ........ od 200 % a více 

    

Zhutnění - natlakování výrazně zlepšuje izolační vlastnosti a dále již nesesedá.

U vstupních otvorů do dutin  můžeme natlakovat až 300 - 500% - kvúli snadno odcházejícího vzduchu,

stejně tak otevřenou konstrukci zakrytou vysoce prodyšnou textilií.

 

 

Provozní náklady ( připočítávají se jednorázově k celkové ceně za vyhotovení foukané izolace ):

+ manipulace ....................................................................................................................................... 1 000,- Kč

+ doprava ........................................ ( + 250,- Kč naložení )  ............................. 12,50 Kč / Km jízdy tam a zpět

+ případné nachystání otvorů a zapravení povrchu po nafoukání

 

Příklad 1) Isover Gulull 4201 - Insulfit .. 12 m3 ( 1240,- Kč / m3 ):

A ) Kompletní zateplení 60 m2 půdy s výškou izolace 20 cm .. 12 m3 ..při volném foukání na plochu:

Nafoukání celulózové izolace 60 m2 na plochu o výšce 20 cm: ..12 m3  .. 1240,- Kč / m3  ................  14 880,- Kč

Manipulace: ..........................................................................................................................................   1 000,- Kč

Doprava 60 Km  ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč )............................... ..............................   1 000,- Kč

Spotřeba: 9,6 balení po 15 kg ( 1550,- Kč / nafoukaná balení .. 1,25 m3 )

Celkem vč. materiálu a dopravy: ....................................................................................................... 16 880,- Kč

 

B ) Natlakování dutin 60 m2 minerální izolací o tl. 20 cm o 100 % více materiálu - Doporučujeme!!!:

Natlakování 12 m3 dutiny na  200% původního objemu....................................................................... 29 760,- Kč

Manipulace: ...........................................................................................................................................  1 000,- Kč

Doprava 60 km  ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč ) ..............................................................   1000,- Kč

Spotřeba: 19,2 balení po 15 kg ( 1550,- Kč za nafoukané balení .. 1,25 m3 )

Celkem vč. materiálu a dopravy: ......................................................................................................   31 760,- Kč

 

 

Příklad 2) Knauf Supafil Loft 045 .. 12 m3 ( 1250,- Kč / m3 ):

A) Kompletní zateplení 60 m2 půdy minerální izolací knauf Supafil Loft s výškou 20 cm - volně na plochu:

Nafoukání minerální izolace  60 m2 na plochu o výšce 20 cm .. 12 m3: ........................................... 15 000,- Kč

Manipulace ........................................................................................................................................ 1 000,- Kč

Doprava 60 km ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč) ............................................................. 1 000,- Kč

Spotřeby: 8,67 balení po 16,6 Kg ( 1729,17 Kč / balení  .. 1,383 m3)

Celkem vč. materiálu a dopravy: .................................................................................................. 17 000,- Kč

 

B ) Natlakování dutiny 60 m2 na 20 cm, +100% (i více) - nejlepší izolační vlastnosti - DOPORUČUJEME !!!:

Nafoukání 12 m3 x 2 - koeficient natlakování na 200% = 24 m3 * 1250,- Kč =................................  30 000,- Kč

Manipulace:: .....................................................................................................................................    1 000,- Kč

Doprava 60Km ( 12,50 Kč / km jízdy tam a zpět + 250,- Kč ) ............................................................  1 000,- Kč

Spotřeba 17,35 balení po 16,6 Kg ( 1729,17 Kč / balení .. 1,383 m3)

Celkem: ...........................................................................................................................................  32 000,- Kč

Natlakováním se výrazně zlepší izolační vlastnosti izolace, Lambda = 0,037 W*m2/K ( již nesesedá) 

 

 

V ceně není zahrnuto vytvoření otvorů pro nafoukání izolace - otvory je možné připravit si svépomocí 

nebo je můžeme vytvořit před aplikací.

 

Výpočet celkové ceny se provádí dle spotřebovaného množství:

 

1 ) minerální vlákno Isover Gulull 4201 / Insulfit: cca 12 Kg / m3 .................................. 1 240,- Kč / m3

 - 1 balení = 15 kg = 1,25 m3 .. cena 1550,- Kč / ks

 

2 ) minerální vlákno Knauf Supafil:  12 kg / m3 ................................................................ 1 250,- Kč / m3

 - 1 balení = 16,6 kg = 1,383 m3 .. cena 1729,17 kč / ks

 

 

Na otevřených půdách, kde není možné vyfoukat dutiny, zhotovujeme pochůzné zvýšené podlahy. 

Cena pochůzné OSB podlahy tl. 15 mm - vč. zhotovení roštu .................................... od 750,- Kč / m2

 

_____________________________________________________________________________________

 

Zapůjčujeme foukací stroje na provedení foukané izolace svépomocí:

Cena zapůjčení foukacího stroje - 4 turbíny: 4000,- Kč ( 4 x 1,5 KW příkon )

Cena za prodej 1 balení Knauf Supafil loft: 1200,- Kč / 16,6 kg balení tj...  1,383 m3 při volném foukání

na plochu při výšce izolace do 20 cm - hmotnost je 12 kg / m3, při vyšší výšce se hmotnost a spotřeba zvyšuje.

Např. při 40 cm je to cca +20% při foukání navolno, tedy cca, 14,4 kg / m3

Při foukání do dutiny je buď spotřeba + cca 20-30% při volném vyplnění dutiny nebo + cca 100% při natlakování

Vratná záloha na 4 turbíny vč. hadic: 30 000,- Kč - vratná v den předání zpět ( stroje nesmí být poškozeny - oděrky nevadí )

Při naší dopravě strojů na místo: 12,50 Kč / km tam a zpět( minimálně 500,- Kč ) + 500,- Kč manipulace

Při naší dopravě foukaného materiálu na místo: + 35,- Kč / balení .. manipulace

Úspora při vyfoukání dutin RD 100m2 svépomocí, s výškou dutiny 20 cm, tj 20 m3 ..  s natlakováním 40 m3

.. 40 : 1,383 = cca 29 balení Knauf Supafil loft * 500 Kč úspora na balení = 14 500Kč 

- 4000,- Kč pronájem fukarů =  úspora: 12 346,- Kč

Rozpis celkové ceny - foukání svépomocí - porovnání:

1 ) Cena za vyfoukání 29 balení svépomocí: 34 800,- Kč + 4000,- Kč zápůjčka strojů ( + doprava )

2 ) Naše cena za vyfoukání 29 balení: 50 146,- Kč + 1000,- Kč manipulace + doprava 12,50 Kč / km tam a zpět

Úspora: 12 346,- Kč

Délka realizace: cca 5 - 6 hodin 

( Zbylý materiál odúčtujeme )

12.10.2018 Momentálně je půjčování strojů pozastaveno.

_______________________________________________________________________________________

Upozornění:

Při volném foukání na plochu dochází k mírnému stlačení vlastní vahou materiálu již při foukání, 

což se výrazněji projevuje při foukání nad 20 cm. Např. při výšce izolace 40 cm dochází k sesednutí o cca 10 - 20 %,

u vyšších vrstev je nutno počítat s větším stlačením ( sesednutím při instalaci - dále již téměř nesesedá ).

Při volném foukání ve stísněných prostorech nebo kde je nutno foukat přímo do nafoukaného materiálu,

je stlačení izolace a tedy i spotřeba také o něco vyšší .........  cca + 10 - 20%.

Při volném foukání na plochu na určitou výšku se nafouká většinou 

o něco více - zpravidla v průměru + 3 až 5 cm.

U tlakování může být spotřeba vyšší podle zhutnění.

 

 

Vzoreček pro výpočet tepelného odporu:                                             výška izolace 

                                                               R ( tepelný odpor ) = __________________________

                                                                                                 Lambda ( uváděná výrobci )

Knauf Supafil loft 045 - příklad:

40 cm volně nafoukané izolace Knauf Supafil Loft 045 ( 14,4 kg / m3 = Lambda 0,041 W/m *K ) 

má stejný tepelný odpor ( R ), jako 36 cm izolace ( minerální izolace ) s Lambdou 0,037 W/m*K

Lambda je po aplikaci materiálu Knauf Supafil Loft 045  při 40 cm lepší, protože dochází k jeho 
zhutnění sesednutím při aplikaci a dále se většinou fouká o cca 5 cm více materiálu. Sesednutí při 40cm 
může být okolo 20%. Hustota materiálu je tedy v průměru okolo 14,4 kg / m3 při 40cm volně nafoukané izolace. 
Při volném foukání na 40 cm se materiál aplikuje na výšku cca 45 cm je výsledná Lambda =  0,042 W/m*K
 
Tepelný odpor R = 10,7 m2*K/W  při 45 cm volně nafoukné izolace Knauf Supafil Loft 045 
 
- což je již dostatečná vrstva zateplení nejen pro nízkoenergetický, ale i pasívní dům
 
Při natlakování dutiny o 100% navíc materiálu je výsledná Lambda = 0,037 W/m*K 
Knauf Supafil Loft doporučujeme, jelikož má nejlepší tepelné vlastnosti na 1 kg hmotnosti,
dále je nenasákavý, lehký a bez chemických přísad. 
Proto Knauf Supafil Loft doporučujeme.
Je to ideální izolace na sádrokartonové podhledy vzhledem ke své nízké hmotnosti ( 12 kg / m3 ).
 
Technické vlastnosti všech námi foukaných materiálů jsou uvedeny v odkazech na úvodní webové stránce.

 

Přibližnou cenovou nabídku Vám vyhotovíme zdarma i po telefonu - zaměřit můžete sami - stačí přibližně.

Případné zaměření, konzultace na místě, vytvoření sondy .. cca 250 - 500,- Kč + doprava 12,50 Kč / km tam a zpět

( minimální cena za dopravu je 250,- Kč ). 

 

Platba za provedení vyhotovení: Po provedení  foukané izolace v hotovosti.

Vyúčtování provádíme na místě. V případě že chybí hotovost, je možné doplacení částky převodem,

výjímečně lze po dohodě provést celou úhradu převodem.

U větších objemů požadujeme zálohově - platbu předem.

Nejsme plátci DPH.

 

Přibližný rozpočet jsme Vám schopni na počkání sdělit dle dodaných rozměrů i po telefonu.

Volejte mobil O2: 723 200 144

 

Foukaná izolace Olomouc, Přerov, Šumperk, Brno, Ostrava, Vyškov, Zlín, Uherské Hradiště, Pardubice, Hradec Krfálové, Opava, Frýdek Místek, Hranice na Moravě, Prostějov, Šternberk, Zábřeh na Moravě, Jeseník, Bruntál, Moravský Beroun, Krnov, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín

Kontaktujte nás